Eldningsförbud i Emmaboda och Torsås kommuner

2022-06-23: SMHI har gått ut med årets första meddelande om höga temperaturer.

Föreskrift om eldningsförbud i Emmaboda och Torsås kommuner

Emmaboda och Torsås kommuner föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för län/kommun/begränsat geografiskt område gäller följande:

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.) användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen. Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg (med detta avses plats som är avgränsad med obrännbart material som exempelvis betongkonstruktion eller stensättning, samt en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen).

2 § Förbudet gäller från 2022-05-13, kl. 12:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

2022-06-23:

SMHI har gått ut med årets första meddelande om höga temperaturer. Värmen ser ut att fortsätta söndag, måndag, tisdag innan kallare luft kommer in västerifrån. Från torsdag till början av nästa vecka väntas minst 26 grader på flera håll i landet främst för oss i södra delen av Sverige. Ännu tror inte SMHI att de ska behöva uppgradera till en Gul varning utan ligger kvar med meddelande.

Beskrivning av kriterierna:

Meddelande är inte en varning. Minst 26 grader i tre dagar i rad. Det väntas en period med värme som kan innebära problem för riskgrupper. Meddelandet vänder sig framförallt till vårdgivare.

Gul varning Stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper. Minst 30 grader i tre dagar i rad.

Orange varning Mycket stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper. Minst 30 gradar i fem dagar i rad.

Risken för skogsbränder ökar under veckoslutet och väntas på många håll bli mycket stor eller extremt stor.

Risk för vattenbrist är utfärdad för bland annat små grundvattenmagasin i stora delar av Götaland och Svealand och upp till södra Norrland.