Elda säkert i vinter!

Eldstad

Många behöver använda sina lokaleldstäder i vinter för att hålla sig varma. Här ger Räddningstjänsten råd om säkrare eldning i lokaleldstäder.

Vi förstår att många vill/behöver använda lokaleldstäder i vinter för att hålla sig varma. Räddningstjänsten åker varje år på många skorstensbränder, därför vill vi särskilt i år ge lite råd så att vi istället får träffa er under roligare omständigheter.

  • Elda inte för mycket ved samtidigt. Följ i förstahand instruktioner från tillverkaren. Ett bra riktmärke är max 2,5kg ved/timme och att lägga in två nya vedträn när det tidigare inlägget brunnit ner till en glödbädd. Effektivt för värmen och bra för er anläggning!
  • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Om man eldar 4 timmar, låt den vila i 4 timmar. Utan vila kan värme ackumuleras i bjälklag och starta en brand.
  • Pyrelda inte. Se till att ha god lufttillförsel, annars sker inte fullständig förbränning.
  • Använd torr ved! Detta skonar skorstenen från onödiga beläggningar som kan leda till sämre förbränning och risk för skorstensbrand.
  • Det är viktigt att ha ett obrännbart kärl med lock att förvara askan i på lämplig plats med brandsäkert underlag.
  • Överanvändning av en lokaleldstad kan bli livsfarligt! Sotning måste ske oftare om anläggningen används mer. Meddela er sotare om ni vet att ni tänker elda mer än vanligt.
  • Gå ut och titta på röken. Skorstenen ska bara ryka vid uppstart, därefter bör man endast se vit kondensånga.

Vi vill också passa på att tipsa om hur viktigt det är att ha fungerande brandvarnare hemma, speciellt om man tänkt köra disk- och tvättmaskin nattetid för att spara el.

I MSB:s broschyr "Umgås och trivs framför brasan" , 188.5 kB. hittar du mer information och goda råd om säker eldning.